Skip to content

Vi och Urbaser digitaliserar framtidens hållbara avfallshantering

Esko Airas Sep 5, 2023 2:45:44 PM

Contents

Klient: Urbaser Sverige  
År:  2022 – Pågående
Typ av uppdrag: Digitalisering med Inphiz Enterprise App & Dashboard, Datainsamling via Inphiz Enterprise API och Power Automate (RPA) samt Digital signage.
Kontakt för projektet: esko@inphiz.com


Inphiz – automatiserar Urbasers manuella processer med bland annat produktionsdata insamling och analys samt ökar engagemanget genom direkt kommunikation till miljöarbetarna via digitala skärmar och brandad Urbaser mobilapp. Inphiz Enterprise är ett dagligt verktyg för att få senaste nyheterna inom organisationen, öppen och tillgänglig kommunikation mellan chefer och medarbetare, kompetensutveckling, schemaläggnings-information, hantering av tillstånd, certifikat, policys och mycket mer!  


Om Urbaser

Urbaser är en av Sveriges ledande aktörerna inom insamling och transport av hushållsavfall som genom innovativa lösningar och avancerad teknik skapar effektiva system för insamling, sortering och återvinning av avfall för att minska miljöpåverkan och bygga en mer hållbar framtid. För att se till behovet hos Urbaser, att kunna se produktionsdata, öka produktiviteten hos sina anställda och driva utvecklingen av deras digitala tjänster och verksamhet framåt, letade Urbaser efter en (teknisk) pålitlig partner. Med över 20 års erfarenhet inom digitalisering, medarbetarkommunikation och verksamhetsoptimering passade Inphiz precis rätt för jobbet.

 

urbaser-truck

 

Utmaning

Urbaser hade svårigheter att följa upp sin operativa verksamhet och behövde förbättra effektiviteten, engagemanget, kommunikationen och arbetsmiljön för sina anställda.

 

“Vi ville kunna se relevant affärskritiska data på ett likartat sätt i hela organisationen, inte bara vara i händerna på våra uppdragsgivare samt förbättra direkt kommunikation från ledningen till alla anställda.“

– Pelle Bjurenborg VD Urbaser

 

De hanterade många processer manuellt och hade begränsad insikt i sin produktionsdata, vilket ledde till administrativa utmaningar, ineffektivitet och svårt att fatta beslut om korrekta åtgärder. Dessutom hade de svårt att nå ut till sina anställda. 

 

urbaser-dashboard

Vad gör Inphiz för Urbaser

Inphiz lösningsförslag var att samla in relevant affärskritiska data från olika system, för att sedan presentera data på ett enkelt och tydligt sätt för olika organisationsnivåer och skapa snabbare åtgärder på problemen som hittades. Insamlat och verifierat data, ökade i sin tur transparensen inom organisationen genom att viktiga nyckeltal presenterades för personalen.

" Urbaser har varit helt transparanta med alla deras utmaningar, vilket gjort att vi vågat investera i Urbaser och verkligen etablerat ett djupt samarbete." 

– Esko Airas, VD Inphiz

En Urbaser-brandad app lanserades med (funktioner som) nyheter inom organisationen, öppen och tillgänglig kommunikation mellan chefer och medarbetare, hantering av kompetensutveckling, schemaläggnings-information, dokument och instruktioner, tillstånd, certifikat, policys och mycket mer. Som tillägg till detta etablerades ett digital signage system för huvudkontoret och alla Urbasers depåer. 

 

Onboarding

Resultat

Tack vare Inphiz har Urbaser fått ökad kontroll över sin produktionsdata och kan nu optimera resursanvändning, övervaka fordonsprestanda, hantera personalinformation och planera framåt. Med tydligare insikt i nyckeltal och produktionsmönster kan Urbaser identifiera förbättringsmöjligheter, spara tid och pengar samt fokusera på rätt områden. Dessutom har Inphiz hjälpt Urbaser att enklare hantera regelefterlevnad vilket minskar risken för sanktionsavgifter och förelägganden. Genom att effektivisera processer, minska administration och öka kommunikationen skapade Inphiz en tryggare arbetsmiljö och ökade engagemanget hos Urbasers medarbetare. Samarbetet mellan Urbaser och Inphiz har varit framgångsrikt, och Inphiz har visat sig vara en pålitlig partner genom hela projektet och nu kan Urbaser ta företaget till nästa nivå.  

 

"Inphiz leverans har visat på så stora effekter att vi inte ens behöver beräkna ROI. "

– Pelle Bjurenborg, VD Urbaser

 

Färdiga integrationer

Integrationer mot bland annat; Microsoft O365, Azure AD och Microsoft B2C för autentisering, Landax, EDP, Evolution (Botek), Fetchplanner, Thor, BKY (yrkesförarbehörigheter / körkortskontroll) Fordonskontroll för fleet management, Kontek, MapOn, Microsoft Teams (dokument till vår app), HR för personaldata. Integrationerna ger ett snabbt och effektivt införande med våra experter tillsammans med era IT-ansvariga eller era leverantörer.

miljoochavfall

Miljö & Avfall

Läs mer om vår bransch Miljö & Avfall och om hur Inphiz förenklar miljöarbetarnas vardag eller besök Urbaser hemsida för att veta mer.

 


 

Om Inphiz

Inphiz utvecklar digitala verktyg som skapar effektivare arbetsplatser för icke-desktop-anställda. Affärsidén bygger på att koppla ihop chefer och medarbetare genom att erbjuda verksamhetsbaserade företagsverktyg för bättre kommunikation och transparens i arbetet samt att skapa engagemang kring kompetensutveckling och arbetslivserfarenhet. Inphiz underlättar hanteringen av onboarding vid anställning och godkännande av företagets policyer och uppförandekoder så att chefer tillsammans med medarbetarna har koll på att compliance är 100% uppfyllt och regler följs.

Vill du veta mer om hur du kan skapa bättre arbetsplatser för non-desktop-anställda via Inphiz? Kontakta empower@inphiz.com för mer info.

Leave a Comment