Skip to content

Inphiz Inspire: Regelefterlevnad

Latest Posts

Ola Spetz, fd koncernchef Ocab, till Inphiz styrelse

Artikel: Ola Spetz, fd koncernchef Ocab, till Inphiz styrelse Nyckelord: Arbetsmiljö, regelefterlevnad, kompetensförsörjning, compliance, kommunikation, beteendeförändring,..

Read more

Tror du att du har koll på er fordonsflotta och hur medarbetarna använder dem?

Artikel: Tror du att du har koll på er fordonsflotta och hur medarbetarna använder dem? Nyckelord: Arbetsmiljö, regelefterlevnad, kompetensförsörjning, compliance, kommunikation,..

Read more